Czy zakładając działalność gospodarczą trzeba opłacać pełną składkę ZUS? Zobacz, czym jest “Ulga na start” i kto może z niej skorzystać.

  • Początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi „ZUS na start”
  • Aby skorzystać z „Ulgi na start”, trzeba zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego
  • Z ulgi można korzystać przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej

Dla większości przedsiębiorców opłacanie składek ZUS jest obowiązkowe – bez względu na to, jakie zyski wygeneruje firma. Dzisiaj pełny ZUS to 1380,18 zł lub 1457,49 (dla osób, które korzystają z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego). Szczególnie na początku działalności konieczność odprowadzania co miesiąc takiej kwoty może stanowić problem. Początkujący przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać z ulgi „ZUS na start”. Co warto o niej wiedzieć?

Polecamy: Usługi biura rachunkowego dla przedsiębiorcy

Kto może skorzystać z ulgi „ZUS na start”?

Ulga przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

  • są osobami fizycznymi (prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą) lub są wspólnikami spółek cywilnych;
  • po raz pierwszy podejmują działalność gospodarczą; w przypadku ponownego podjęcia działalności musi minąć minimum 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia;
  • nie prowadzą działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie, wykonując czynności, których zakres pokrywa się z obecnie wykonywaną działalnością;
  • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

Aby skorzystać z „Ulgi na start”, trzeba zgłosić się w ZUS do ubezpieczenia zdrowotnego w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności. Należy przy tym podać kod tytułu ubezpieczenia, zaczynający się od cyfr 05 40. Piąta i szósta cyfra kodu uzależniona jest od tego, czy przedsiębiorca ma ustalone prawo do renty lub emerytury i czy ma orzeczenie o niepełnosprawności.

Polecamy: Obsługa księgowa jednoosobowej działalności

Jak długo można korzystać z ulgi?

Z ulgi można korzystać przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Warto przy tym wiedzieć, że:

  • przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w trakcie miesiąca, nie wliczają tego miesiąca do okresu, w którym uprawnieni są do korzystania z ulgi;
  • przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność pierwszego dnia miesiąca, wliczają ten miesiąc do okresu 6 miesięcy uprawniającego do korzystania z ulgi.
Call Now Button